S E M I N A R I

Departament d'Astronomia i Astrofísica
Universitat de València

    Dark future for dark matter?

Vicent Quilis

Departament d'Astronomia i Astrofísica, Universitat de València


Seminari del departament d'Astronomia i Astrofísica

Dimecres 16 juliol 2003

12:00


Resum