S E M I N A R I

Departament d'Astronomia i Astrofísica
Universitat de València

    (1) Key projects of the Istituto di Radioastronomia, and (2) VLBI studies of Compact Steep Spectrum radio sources

Franco Mantovani

Instituto di Radioastronomia, Bolonia


Seminari del departament d'Astronomia i Astrofísica

Dimecres 10 setembre 2003

16:30


Resum