S E M I N A R I

Departament d'Astronomia i Astrofísica
Universitat de València

    Instrumentations in the far-IR and submillimeter domains

Dr. Jean-Francois Lestrade

Observatoire de Paris/CNRS


Seminari del departament d'Astronomia i Astrofísica

Dimarts 07 juny 2005

11:00


Resum