S E M I N A R I

Departament d'Astronomia i Astrofísica
Universitat de València

    Supernovae I, II

Prof. Roger Chevalier

University of Virginia


Seminari del departament d'Astronomia i Astrofísica

Dimecres 15 juny 2005

11:00


Resum