S E M I N A R I

Departament d'Astronomia i Astrofísica
Universitat de València

    Supernova remnants

Prof. Roger Chevalier

University of Virginia


Seminari del departament d'Astronomia i Astrofísica

Dijous 16 juny 2005

11:00


Resum